среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Budowa plotki z Winylu na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Plotki PVC na plot i bramę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot plastykowe na plot i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji i zaplanowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do budowy balustrady z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenia z plastiku na plot i bramkę ze sztachet jest nieadekwatne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy przewidywane sztachety PVC na plot i bramkę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий